Thursday, November 27, 2014

You are here: Home > Seni > Bawa : Gunung Srandil

Bawa : Gunung Srandil

by admin on January 19, 2011

Hangidunga …

Tembangkan lah

Pawelinge Kaki

Pesan Pesan Leluhur Bangsa

Sabda Palon Pamong Nuswantara

Sabda Palon Itulah Pamongnya Nusantara

Haniksa Kasengsaraane

Nestapa Menghayati Kesengsaraannya

Rakyat Nuswantara Rum

Rakyat Nusantara Yang Harum

Nampi Panoding Hyang Widhi

Menerima Cobaan Yang Maha Suci

Pralambangnya Wong Nyabrang

Ibarat Orang Menyebrang

Prateng Tengah Kali Tempuh

Ditengah Muara Sungai Yang Lebar

Santere Kali Kang Bero

Derasnya Air Yang Mengalir

Yeku Ing Gapura Ngesti aji

Yaitu Disaat Gentingnya Kepemimpinan Bangsa

Manusia Samio Lena

Manusia Manusia Pada Terlena

Lagu: Gunung Srandil

Gunung Srandil Kondange

Neng Pesisir Cilacap Dununge

Wredi Apa Sejatine

Papan Kanggo Ngolah Lair Lan Batine

Aja Kliru Niate

Kanti Tata Titi Tentrem Atine

Ning Cipta Neges Uripe

Gusti Kang Disembah Dudu Watu Kayune

Reff.

Kunjuk Sembah Muhung Gusti Maha Mulya

Caos Bekti Katur Leluhur Kita

Kanti Sabda Palon Pamong Nuswantara

Leluhuring Srandil Giri Mandala

Den Tampia Bhektine Kang Mara Seba

Mugya Pinaring Tuntunan Kang Nyata

Kahanan Alam Sampun Kados Punika

Sageda Kalis Sakehing Huru Hara

Sapa Gelem Mersudi

Lelana Ngulah Jiwa Ngulah Ati

Tutwuri Lakune Nabi Wali

Temah Kasembadan Uripe Sejati

Article Global Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Eli Pets

Comments

comments

Leave a Comment

 

Next post: